Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht heeft betrekking op de regels die gelden in de relaties van werkgever en werknemer. Over allerlei onderwerpen mogen deze zelf afspraken maken. Voor bepaalde zaken gelden altijd de wettelijke regels. ongeacht wat werkgever en werknemer afgesproken hebben.

De arbeidsmarkt is aan veel veranderingen onderhevig. Veranderingen in de arbeidswetgeving, waarvan de Flexwet en de Wet Werk en Zekerheid voorbeelden zijn, kunnen de positie van werknemers en wetgevers ingrijpend veranderen en zorgen voor veel onzekerheid. Bij de beëindiging van een arbeidsrelatie kunnen problemen ontstaan doordat de betrokken partijen onvoldoende kennis hebben over hun rechtsposities en juridische mogelijkheden. Juist omdat arbeidsconflicten buitengewoon bedreigend / belastend kunnen zijn en gemakkelijk ontsporen, is het belangrijk tijdig juridisch advies en ondersteuning te zoeken.