Bestuursrecht

Bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de relaties van burgers en bedrijven met overheden. Bestuurlijk processen en procedures wijken wezenlijk af van “civiele” en vereisen specifieke kennis en deskundigheid.

Bestuursrecht omvat onder meer:

  • sociaal  recht (zorg, werk en inkomen, uitkeringen)
  • vergunningen en handhaving
  • ruimtelijke ordeningsrecht: milieu- en bouwrecht
  • vreemdelingenrecht en asielbeleid
  • belastingrecht.

Juridische problemen beperken zich over het algemeen niet tot één rechtsgebied. Veelal zijn er raakpunten met een of meer onderdelen van het bestuursrecht.
Kennis van het bestuursrecht maakt het mogelijk alle aspecten van een (juridisch) probleem te onderkennen en in samenhang te beoordelen. Lohman Davidse advocaten heeft die kennis in huis.