26 jan 2015

Buitenechtelijke relatie alléén is onvoldoende om onder alimentatie uit te komen

De vraag die de rechtbank moet beantwoorden, is gelet of het feit dat V een buitenechtelijke relatie is aangegaan ertoe moet leiden dat M in redelijkheid geen alimentatie aan V verschuldigd is. Die vraag beantwoordt de rechtbank ontkennend. De enkele omstandigheid dat V een relatie heeft gehad met een andere man, hoe kwetsend voor M wellicht ook, is onvoldoende om tot de conclusie te komen dat V zich zodanig jegens M heeft gedragen dat redelijkerwijs geen alimentatie meer verschuldigd is. Rechtbank Amsterdam, 25 maart 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:1630

[begin]