05 okt 2015

gezag over minderjarige

Partijen hebben geen vertrouwen in elkaar en de communicatie tussen hen is reeds gedurende een lange periode ernstig verstoord. Daardoor is constructief overleg over zaken die de minderjarige betreffen, onmogelijk gebleken. De man heeft tot op heden geen toestemming verleend aan de door de vrouw aangezochte psycholoog voor de behandeling van de minderjarige, zodat deze behandeling nog steeds niet heeft kunnen beginnen. Daarnaast is de man niet ingegaan op het verzoek en de uitnodiging van de school van de minderjarige om samen met de vrouw in maart 2015 over de profielkeuze van de minderjarige te beslissen. De man heeft zich tot nu toe in deze zaken dwingend, formeel en rigide opgesteld en blijkt niet in staat te zijn tot het voeren van overleg met de vrouw en/of de school, voordat aan diverse door hem vooraf gestelde voorwaarden is voldaan. Het hof is van oordeel dat onder deze omstandigheden het gezamenlijk gezag dient te worden beƫindigd, zoals partijen dat ook beiden verzoeken, aangezien er thans sprake is van een onaanvaardbaar risico dat de minderjarige klem of verloren raakt tussen zijn ouders, terwijl ook niet te verwachten is dat hierin op redelijke termijn verbetering zal kunnen ontstaan.

[begin]