04 apr 2016

Handhaving; last onder dwangsom; eigendom

Handhaving in het licht van artikel 1 Eerste Protocol EVRM
De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de vraag of de oplegging van een last onder dwangsom tot het staken en gestaakt houden van de recreatieve verhuur van een woning, een schending oplevert van het eigendomsrecht ex artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. De Afdeling oordeelt dat daarvan in dit geval geen sprake is. (ECLI:NL:RVS:2016:794

[begin]