31 mrt 2016

kinderalimentatie: draagkracht verdelen

Rechtbank Limburg:ECLI:NL:RBLIM:2016:2556 Gezien het grote tekort in de behoefte acht de rechtbank het redelijk en billijk de draagkracht van de ouders gelijk over de kinderen te verdelen, zodat zij in een financieel gelijkwaardige positie komen te verkeren.

[begin]