08 apr 2016

Nieuwe aanpak vechtscheidingen

Meer en meer ontstaat aandacht voor de positie van kinderen die hun ouders in een complexe scheiding (vroeger: vechtscheiding) zien belanden. Ook de rechtspraak probeert steeds meer een rol te spelen die de belangen van de kinderen zoveel mogelijk beschermt en veiligstelt. Naast de initiatieven die in dit verband door andere gerechten zijn ontwikkeld zal de locatie Leeuwarden van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de komende maanden ook een pilot uitvoeren. Nieuwe zaken in hoger beroep worden bij binnenkomst door een raadsheer van de familiekamer beoordeeld in het licht van de vraag of al in dat vroege stadium van de appelprocedure op korte termijn maatregelen kunnen worden genomen die een snellere en de-escalerende afhandeling bevorderen. Daarbij kan gedacht worden aan het verwijzen naar mediation, het houden van een regiezitting of het benoemen van een bijzondere curator, maar ook andere ingrepen die het belang van de kinderen dienen zijn denkbaar.

[begin]