Omgevingsrecht/bouwrecht

Lohman Davidse advocaten kent alle aspecten van het omgevingsrecht: vergunningverlening, handhavings-,  beleids- en (bestuurlijke) besluitvormingstrajecten etc.. Dit omdat wij (ook) overheden en overheidsdiensten juridisch adviseren. Zo treedt Lohman Davidse advocaten op als planschade-beoordelings/adviescommissie voor burgemeester en wethouders en stellen wij bestemmingsplannen, risico-analyses en second-opinions op voor overheid, bedrijven en particulieren.

Wij zijn bij uitstek bekend met de denk- en werkwijze van het ambtenarenapparaat en weten daar de weg. Wij weten daarom dat procederen niet altijd de weg naar het beste resultaat is. Het is zaak uw probleem adequaat te analyseren, dit zo snel mogelijk bij de juiste personen onder de aandacht te brengen en daarbij de goede, voor de besluitvorming relevante argumenten te gebruiken en zo mogelijk oplossingen aan te reiken. Wij zullen het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures trachten te voorkomen en/of  beperken, zolang uw belangen hiermee het best gediend zijn. Moet er geprocedeerd worden, dan geven wij duidelijke informatie over kansen en risico’s, alsmede over de te verwachten kosten en de mogelijkheden die op de wederpartij te verhalen.

Voor een eerste, globale beoordeling van een specifiek probleem kunt u contact opnemen met ons telefonisch spreekuur (klik hier) of een emailbericht met uw vraag sturen naar lohman@ldadvocaten.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.