Personen en familierecht

Het personen- en familierecht gaat over de hoedanigheid van personen, hun (familie)betrekkingen en bevoegdheden. Dus over afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding, gezag, omgang et cetera. Maatschappelijke veranderingen vinden hun weerslag in veel nieuwe wetgeving. Internationale verdragen inzake rechten van de mens (EVRM) en van het kind (IVRK) zijn van directe invloed op het Nederlandse recht. Het personen- en familierecht beslaat ongeveer de helft van alle gevoerde juridische procedures. De veel- en verscheidenheid aan wet- en regelgeving maken dat het personen- en familierecht een complex geheel vormt waarvoor specialistische kennis en ervaring vereist is.