19 jan 2015

Vader onbereikbaar: beëindiging gezamenlijk gezag

De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat de langdurige afwezigheid en onbereikbaarheid van M gezamenlijke gezagsuitoefening feitelijk onmogelijk maakt en dat V daardoor in de praktijk problemen ondervindt bij beslissingen ten aanzien van D, waarvoor medewerking van M noodzakelijk is. De rechtbank is van oordeel dat er hierdoor een onaanvaardbaar risico is dat D klem of verloren zal raken tussen de ouders en dat wijziging van het gezag in het belang van D noodzakelijk is. De rechtbank wijst dan ook het verzoek van V toe. Rechtbank Amsterdam, 25 maart 2015, C/13/575883 / FA RK 14-8354 (niet gepubliceerd)

 

 

[begin]