Vastgoed-/huurrecht

Lohman Davidse advocaten kan uw vragen over bouwrecht, koop en verkoop van bedrijfsonroerend goed en huurcontracten in hun een brede context beoordelen en beantwoorden. Ook kunnen wij uw overeenkomsten opstellen of beoordelen. Doordat wij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed- en huurrecht kunnen we snel en doelgericht werken aan een maatoplossing. Is procederen nodig, dan bieden wij een kostenefficiente aanpak, gericht op snel en tastbaar resultaat.

Huurrecht

De regels van het huurrecht zijn verspreid vastgelegd, ingewikkeld en voor de leek niet altijd begrijpelijk geformuleerd. Rechterlijke uitspraken zijn vaak slecht leesbaar en worden bepaald door de specifieke omstandigheden van het geval. Niet altijd biedt de letter van de wet uitkomst. Soms is het beter een praktische uitkomst na te streven of ligt een creatieve oplossing meer in de rede. Samen met u bepalen wij de strategie op basis van uw (bedrijfs)belangen, de juridische haalbaarheid en een gedegen kosten/baten analyse.