31 mrt 2016

Vrouw is gebonden aan convenant: proceskostenveroordeling

Er is een geldig echtscheidingsconvenant tot stand gekomen en de vrouw is daaraan ook gebonden.  Gezien de wijze van procederen van de vrouw, die het hof in strijd acht met een goede procesorde, alsmede het feit dat de vrouw in het geheel niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij een ander convenant heeft ondertekend dan die waarover de wederpartij (via de toenmalige advocaat van de vrouw) beschikte, ziet het hof in de omstandigheden van dit geval reden om de vrouw te veroordelen in de kosten van het hoger beroep.

[begin]