14 apr 2016

Wijziging partneralimentatie; verkoop onderneming; geen verwijtbaar inkomensverlies.

Het hof beantwoordt de vraag of er sprake is van een verwijtbaar inkomensverlies ontkennend. Daarbij overweegt het hof dat een aanbod is dat alleszins redelijk was voor de overname van aandelen heeft aanvaard. Het was derhalve een alleszins verantwoorde keuze van de man. De consequentie van de overname, namelijk dat de man genoegen zou moeten nemen met een lager salaris, leidt niet tot een ander oordeel. Conclusie: Het hof is van oordeel dat het inkomensverlies van de man niet als verwijtbaar kan worden aangemerkt. Derhalve is sprake van een wijziging van omstandigheden.

[begin]